בקרת איכות של משקאות מוגזים

סיפק ומספק מכשירים לבדיקת ריכוז של דו תחמוצת הפחמן בבקבוקי משקה/ Steinfurth

Torque test

Manometers for soft drink and beers

Tags

Featured Posts
Recent Posts