top of page
מד לחץ
למדידת לחץ 
בבקבוק

ברירת המחדל של מפעלים למשקאות מוגזים. בפעולה פשוטה על פס היצור או במעבדה נמדד ריכוז דו תחמוצת הפחמן בבקבוק המשקה. המכשיר חסכוני ויעיל. עלויות תפעול נמוכות ותוצאות חזרתיות כאשר המדידה לא תלויה בעובד.

אפשרות למספר ראשי מדידה : מד לחץ אנלוגי, מד לחץ דיגיטלי, מד לחץ גיגיטלי עם פיצוי טמפרטורה   

מד לחץ אנלוגי או מד לחץ דיגיטלי למדידה בקו היצור.

מכשיר מדויק ויעיל.

מגיע מחו"ל עם תעודת כיול יצרן

 למדידה של טמפרטורה בתהליך פיסטור נדרשת מדידה דקדקנית למיקום החיישן , הדמייה של התהליך האמיתי, איכות המדידה והצגתה.

מכשירים מדויקים לאגירת נתוני טמפרטורה ולחץ בבקבוק הינם כלי עבודה ראשון במעלה לפיתוח מוצר מזון, משקה, תרופה לבקרת איכות שוטפת ביצור תרופות, מזון, משקאות נדרשים אוגרי נתונים לטמפרטורה מדויקים ואמינים. 

מד מומנט למדידה של פתיחה של בקבוקים.

torque tester מוצע לחברות תרופות מלווה במסמך IQ/OQ/PQ

מדים מדידת פתיחת מכסה , למדידה ממוחשבת במעבדה

אוגר נתונים טמפרטורה פיסטור אריזות משקה
מד מומנט
Torque tester

Steinfurth ציוד בקרה למשקאות קלים ובירה

 

חוויה של שתית משקה מוגז משקה קל או בירה היא  חויה לכל גיל.  פתיחת הבקבוק הקרטונית או השקית , בעבוע המשקה וצבעו טרם השתיה, המגע שלו  בפה, הטעם  ... חשוב למדוד אותם. 

ציוד של STEINFURTH משמש לקבלת מידע על מדדים אלה.

   CDA MK6  !חדש

bottom of page