top of page

גלאי מתכות ורטיקאלי

 

גלאי מתכות לאריזה בתפזורת או בשקיות. הגלאי ממוקם בתוך מתקן האריזה / שפיכה. קוטר הצינור מותאם למכונת האריזה לפי קצב הזרימה וגודל האריזות. המשפך שאנו מציעים מיוצר בישראל. הגלאי מתכות תפוס במקרה זה על ידי ברגים ארוכים ממתקן השקילה הנפחי בחלק העליון של מכונת האריזה.

גלאי מתכות מכונת אריזה

bottom of page