מדידים לגלאי מתכות

מדיד שוט whip    

מדידי כדור

מדידי מקל אורכים שונים

    ציוד הניתן  לזיהוי בגלאי מתכות