top of page

בודק משקל רציף 

בודק משקל מחברה אירופאית מובילה PACKITALבמוצר איכותי במחיר תחרותי 
:משלבים אפשרויות מעשיות לתעשיה 
שקילה רציפה מהירה בקצבים של עד 220 יחידות לדקה
FORTRESS TEECHNOLOGY בשילוב של גלאי מתכות
 קומבי בודק משקל ו גלאי מתכות  COMBI CHECKWEIGHER METAL DETECTOR
שילוב של מסועים באמצעות מסגריה מקומית אשר מתמחה יותר מעשור בהצבה של ציוד אבטחת איכות 
bottom of page