top of page
אוגר נתונים לטמפרטורות  בטווח מקסימלי
 יש אפשרות למספר גרסאות לאוגר נתונים   
לפי סוג האפליקציה.
אוגרים של TMI ORION משמשים לבקרת עיקור, בקרת פיסטור, בקרה של תנורים למוצרי מזון, אלקטרוניקה , קוסמטיקה או תרופות.
 
 
אוגר נתונים TMI ORION מיועד לקבלת תרחיש אופטימלי ב תהליך יצור, תהליך עיקור, תהליך פיסטור, תהליך בישול
לבדיקה של תקינות אוגרי נתונים טמפרטורה אנו פונים למעבדות הכיול הטובות בישראל לקבלת אישור כיול. אוגרי נתונים לעיקור באתילן אוקסיד, קיטור, הקפאה עמוקה, הובלה מבוקרת.

-אוגר נתונים עיקור אוטוקלב

-אוגר נתונים שימורים 

-אוגר נתונים תנור

אוגר נתונים מותאם למציאות  הלקוח בתהליכי יצור

bottom of page