top of page

שירות לגלאי מתכות ניתן מתוך למידה של המציאות בה עובד גלאי המתכות אצל הלקוח

א.ב.י. מתכת מעלות בע"מ בונה עבור טי.אמ.איי. ברק בע"מ את רב המסועים והמעמדים הנדרשים לגלאי המתכות. בניה של מסוע דורש למידה ונתינה של תשובה לאחר מכן במידה ויש צורך בחלפים. 
 בתמונות למטה:
-מדידים לגלאי מתכות מחברת REGAL 
מדידים בצורת כרטיס , מקל , כדור ועוד.
-מדיד צורת כדור לגלאי מתכות צינור
bottom of page