אוגר נתונים טמפרטורה ולחות 
מכיל תצוגה למדידה בטווח של 5% - %95 לחות יחסית

 

 

SSN23 E.jpg
אוגר נתונים כפתור טמפרטורה לחות 

Hygrochron, טרמו 2003 דגם 1923

טרנסמיטר להעברת מדדים ללחות יחסית

KIMO transmiter Relative Humidity

אוגר נתונים טמפרטורה לחות יחסית 

 אוגרי נתונים טמפרטורה ולחות משמשים  לצרכי מחקר תעשיה ומעקב רגולטורי