top of page
מכשיר גז אנלייזר לאפליקציות רבות
              !  לחץ על המכשיר להפעלתו 
בדיקת אחוז חמצן בבקבוק משקה

גז אנלייזר רציף / שולחני או שניהם יחד! מתחבר למכונת אריזה מנתית או רציפה 

WhatsApp Image 2020-02-27 at 10.23.45.jpeg

CAPS TITLE

bottom of page