מכשיר גז אנלייזר לאפליקציות רבות
              !  לחץ על המכשיר להפעלתו 
בדיקת אחוז חמצן בבקבוק משקה