top of page

מה יחודי לנו?

ההתחלה היתה למצוא מה צריך אבל למעט חברות ...

וככה זה נשאר! 

בקרת איכות יחודית 

ולא שגרתית. 

אנחנו עוסקים הרבה מאוד בתנאי העבודה של גלאי המתכות בתעשיה, לומדים ומכירים כל תקלה אפשרית ומונעים אותה מראש אם ניתן. 

bottom of page