Keystone Industries
חלפים למכשירי דבק חם:
טובים
אמינים
לזמן רב

 מערכות דבק חם לאפליקציות של דבק לקרטון גלי, קרטון A

יריעות בד, סימון מוצרים ועוד

 

 

חלפים למכשיר דבק חם: צינורות, מתזים, דיזות 

אקדח דבק חם רציף תואם מכשירי דבק  נורדסון NORDSON, תואם מכשירי דבק מלטון MELTON VALCO, תואם מכשירי דבק רובטק Robatech 

מערכות דבק חם חדשות 
מערכת דבק טובה ובמחיר טוב של חברת  PREO
שנים של נסיון תרמו לשירות טוב והצלחה בפעילות של חברות קטנות וגדולות לאפליקציות מגוונות.
 
ספר הדרכה בעברית למכשיר Eclyss Preo
 
ספר הדרכה באנגלית מכשיר Easy Preo