אוגר נתונים לטמפרטורה  בטווח  40 - צלסיוס  ל 85 + צלסיוס. יש אפשרות למספר גרסאות לאוגר נתונים  .
אוגר נתונים  משמש אוגר נתונים לסביבה בחדרים נקיים, חדרי אחסון, תאי רכב להובלה, בחממות חקלאיות, חדרי שרתים בתוך אריזות מוצרי מזון קוסמטיקה או תרופות.
 
 
לבדיקה של תקינות אוגרי הנתונים לטמפרטורה לעקיבת נוהל אחסון תרופות מקררים ונוהל הובלה של תרופות, אנו פונים למעבדות הכיול הטובות בישראל לקבלת אישור כיול.

 אוגר נתונים טמפרטורה מותאם למציאות  הלקוח

USB-Temperature-Humidity-Data-Logger.jpg
hygrochron.jpg