גלאי מתכות צינור מותאם מציאות בה עובד גלאי המתכות אצל הלקוח